Test: Hvor er dine politiske placering?

Ved at svare på nedenstående 8 spørgsmål kan du finde din placering i forhold til fordelings- og værdipolitik. Desuden kan du se, hvor dine holdninger er i forhold til de politiske partier.

Angiv dit køn


Nu følger en række udsagn, hvor du skal angive, hvilket udsagn, som du er mest enig med.

1: Samfundets sociale udgifter

A siger:
Man er gået for langt med sociale reformer her i landet. Folk burde mere end nu klare sig uden sociale sikringer og bidrag fra samfundet.

B siger:
De sociale reformer, som er gennemført i vores land, bør opretholdes i mindst samme omfang som nu.


2: Levestandard og indtægtsforhold.

A siger:
Forskellene i indtægter og levestandard er stadig for store i vores land. Derfor burde folk med mindre indtægter få en hurtigere forbedring af levestandarden end dem med højere indtægt.

B siger:
Indtægtsudjævningen er gået tilstrækkeligt langt. De indtægtsforskelle, som endnu findes, bør stort set bibeholdes.

3: Statens kontrol over erhvervslivet

A siger:
Forretnings- og industrifolk bør i større grad have lov til at bestemme over deres egne forretninger.

B siger:
Staten bør kontrollere og samordne erhvervslivet. Den statslige kontrol bør i hvert fald ikke være mindre, end den er i dagens Danmark.

4: Høje indtægter burde beskattes hårdere, end tilfældet er i dag?

5: Indvandring udgør en alvorlig trussel mod vores nationale egenart.

6: Den økonomiske vækst bør sikres gennem en udbygning af industrien, også selvom det kommer i strid med miljøinteresser.

7: Voldsforbrydelser bør straffes langt hårdere end i dag.

8: Mener du, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge på ulandsbistand?