folketinget

Figuren

De politiske holdninger kan fordeles på 2 dimensioner - fordelingspolitik og værdipolitik.

Fordelingspolitik omhandler, hvordan samfundets værdier skal fordeles. Venstreorienterede holdninger i forhold til fordelingspolitikken inkluderer ofte ønsker om høj grad af lighed, stor omfordelende stat og regulering. Omvendt vil højreorienterede holdninger ofte være de modsatte.

Værdipolitik omhandler emner såsom flygtninge/indvandring, miljø, retspolitik og ulandsbistand. At være højreorienteret betyder, at man er tilbøjelig til følgende positioner: skepsis overfor flygtninge; miljøet er mindre vigtigt end økonomisk vækst; der skal gives strengere straffe; samt at ulandsbistandses skal sænkes. Venstreorienterede vil ofte positionere sig modsat på værdipolitik.

Du kan få en mere grundig forklaring i en lærebog eller af din samfundsfagslærer.

Metoden bag

For at finde din placering er de 8 spørgsmål formuleret således, at de afdækker dine holdninger på værdi- og fordelingspolitik. Spørgsmålene er de samme som anvendes ved forskernes valgundersøgelser.

Dine svar er blevet omregnet til en position i ovenstående koordinatsystem.

Har du svaret "ved ikke" har spørgsmålet ikke indgået i beregningen.

Det betyder, at mange "ved ikke"-svar gør testen mere usikker.

Det kan være en god idé at diskutere metoden bag testen med din samfundsfagslærer. Især de gennemsnitlige værdiers generaliserbarhed er yderst tvivlsom

Bemærk at partiernes position i koordinatsystemet ofte kan diskuteres, hvorfor placeringen ikke skal ses som autoritativ og endelig.

Testen er lavet af Lasse Christensen som underviser i samfundsfag på Roskilde Katedralskole. Feedback (både ros og forslag til forbedringer) modtages gerne.

Tak til

Informatik B på Roskilde Katedralskole 2022/23 har været med til at udvikle funktionaliteten, hvor man kan tegne sin egen model og gemme den.

Topfotoet er taget af Peter Leth, udgivet under Creative Commonslicensen cc:by.